Nová autobusová zástavka

27.11.2018

Vďaka nadácií TESCO a iniciatíve občanov  sa podarila získať dotácia na autobusovú zástavku. Žiaľ finančné prostriedky z tejto dotácie sa pred voľbami použili na iný účel. Dotáciu a dielo potrebujeme vyúčtovať do konca roka. Uvedomujeme si, že zástavka nieje veľká, no veríme že bude slúžiť svojmu účelu a vzhľadom na krízový stav, prebiehajúci hĺbkový audit a začiatok "rozpočtového provizória" sme museli vybrať najlacnejšiu variantu v zľave. Ďakujeme aj za to čo máme a veríme že sa nám ju podarí ešte skrášliť. Poďakovanie patrí Mariánovi Ábelovi, Zuzane Prekop, Petrovi Stankovi, Tiborovi Tarabovi za pomoc pri budovaní a inej pomoci.