Referendum 2023


Hlasovacie preukazy

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre občana s trvalým bydliskom v obci Modrovka je :

                                                     obec@modrovka.sk


OZNÁMENIE o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 21.1.2023

Sídlo okrskovej volebnej komisie v Modrovke :

Obecný úrad

Č. 35

916 35 Modrovka

Meno a priezvisko zapisovateľa : Zuzana Prekop

Email: obec@modrovka.sk

Telefónne číslo : 0901 710 551

Úradné hodiny : Pondelok od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

Streda : od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

Piatok : od 9,00 do 12,00

OZNÁMENIE

O zverejnení e-mail adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 2023:

obec@modrovka.sk

Termín na doručenie je do 24.11.2022

Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je :

                                                                      obec@modrovka.sk

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia.