MATERSKÁ ŠKOLA MODROVKA
č. 75
916 35 MODROVÁ
tel.: +421 901 710 553

 

Materská škola v Modrovke bola zriadená 1.2.2001 na dobu neurčitú ako predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou.