Výsledky volieb do samosprávy obce Modrovka, 29.10.2022

Starosta :

1. Ing. Vladimír Balaj 82 hlasov

2. Roman Pomajbo 49 hlasov

Poslanci obecného zastupiteľstva :

1. Peter Kuchar 108 hlasov

2. Ing. Pavol Strakota 97 hlasov

3. Martina Šutovská 89 hlasov

4. Ján Pavlus 72 hlasov

5. Branislav Madro 64 hlasov

6. Peter Kusovský 48 hlasov

7. Bc. Michal Stark 37 hlasov

K volebným urnám prišlo 80% oprávnených voličov obce Modrovka.

Ďakujeme za Vašu účasť.         

Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávych krajov 2022


ŠPECIÁLNY   SPOSOB   HLASOVANIA

Oprávnený volič obce Modrovka podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce Modrovka sám alebo prostredníctvom inej osoby výlučne telefonicky v termíne od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12,00 hod.*

Oprávnený volič zapisovateľke oznámi :

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Adresa trvalého pobytu
  • Adresa miesta, kde žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom
  • Telefonický kontakt

KONTAKT NA ZAPISOVATEĽA :

Mgr. Zuzana Prekop, tel. 0901 710 551

*v súlade s usmernením : Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 29.10. 2022. 


Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov bol utvorený 1 volebný okrsok a 1 obvod - územie katastra obce Modrovka 

Volebná miestnosť bude zriadená v Kultúrnom dome, Modrovka č. 35.  

Oznámenie o zverejnení e-mail adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022 :

obec@modrovka.sk

OZNÁMENIE o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022

Sídlo miestnej volebnej komisie v Modrovke :

Obecný úrad

Č. 35

916 35 Modrovka

Meno a priezvisko zapisovateľa : Zuzana Prekop

Email: obec@modrovka.sk

Telefónne číslo : 0901 710 551

Úradné hodiny :      Pondelok od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

                                 Streda : od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

                                 Piatok : od 9,00 do 12,00  


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov