Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávych krajov 2022

Vložte svoj text

Oznámenie o zverejnení e-mail adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022 :

obec@modrovka.sk

OZNÁMENIE o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022

Sídlo miestnej volebnej komisie v Modrovke :

Obecný úrad

Č. 35

916 35 Modrovka

Meno a priezvisko zapisovateľa : Zuzana Prekop

Email: obec@modrovka.sk

Telefónne číslo : 0901 710 551

Úradné hodiny :      Pondelok od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

                                 Streda : od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

                                 Piatok : od 9,00 do 12,00  


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov