ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


Návrh riešenia textová časť

Komplexný urbanistický návrh