VIRTUÁLNY CINTORÍN


Na stránku virtuálneho cintorína sa dostanete klikom na interaktívnu mapu, kde si vyberiete hrobové miesto. Po jeho rozkliknutí sa Vám zobrazia ďalšie údaje o hrobe a zosnulom. 

Alebo pomocou linku https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/3049 , kde do vyhľadávača (pod mapou cintorína) zadáte meno zosnulého, prípadne zosnulého ručne vyhľadáte v zozname.

Na stránke sa stále pracuje. Údaje sa budú priebežne aktualizovať počas mesiaca október 2022. 

K aktualizácii údajov môžete prispieť aj vy poskytnutím informácií Obci Modrovka/správcovi cintorína.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína OBEC MODROVKA, Modrovka č. 35, 916 35:
✆ +421 901 710 551
✉ obec@modrovka.sk 


------------//---------//-----------//-----------//-------------//-------------//----------------//----------------//---------------//---

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5.12.2023 nás navždy opustila pani Anna Čuvalová, rodená Novotná vo  veku 93 rokov. 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 7.12.2023 o 12,00 hod. v dome smútku na cintoríne v Lúke.

Nech odpočíva v pokoji !


--//----------------//-------------------//------------------//-----------------//--------------//----------//-----------------//-------