Ako vybaviť

Vyberte si z ponuky vľavo :

- Ohlásenie drobnej stavby

- Územnoplánovacia informácia

- Pridelenie súpisného čísla

- Vyjadrenie obce k projektovej dokumentácii ku stavebnému povoleniu

- Stanovisko k povoleniu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

- Stanovisko k povoleniu užívania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (na stránke sa pracuje..)