Ako vybaviť

Vyberte si z ponuky vľavo :

- Ohlásenie drobnej stavby

- Územnoplánovacia informácia

- Pridelenie súpisného čísla