OBECNÝ ÚRAD MODROVKA

č. 35
916 35 MODROVÁ
tel. úrad:   +421 901 710 551
tel. starosta: +421 908 286 201
obec@modrovka.sk
starosta@modrovka.sk

IČO :  00687243

DIČ :  2021105977


MATERSKÁ ŠKOLA MODROVKA
č. 75
916 35 MODROVÁ
tel.: +421 901 710 553

Mapa