Zimná údržba obce

14.01.2019

V parlamente prišlo ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá sa priamo dotýka aj našej obce Modrovka. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý ale v novelizačnom článku II prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. V zásade platí to, že zimnú údržbu  musí na svoje náklady zabezpečovať obec pre tie komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce. Chceme POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí pomáhajú s údržbou našich komunikácií. Veľa z Vás dobrovoľne pomáhalo z odstránením ľadu a snehu. Tento rok sa zapojilo a samotné družstvo. Skutočne veľká VĎAKA.