Zámer odpredaja pozemku TVK

01.08.2019

Zámer odpredaja časti pozemku:

  • časť pozemku LV 1 KN 218/3 - 218/8 31 m2 GP 4/19