Volby do NRSR 2020

12.12.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

29.februára 2020

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Modrovka zasielajte

na email : obec@modrovka.sk

alebo na adresu : Obec Modrovka, č. 35, 916 35 Modrovka

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

29.februára 2020

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v obci Modrovka zasielajte na email : obec@modrovka.sk

alebo na adresu : Obec Modrovka, č. 35, 916 35 Modrovka