Voľby do Európskeho parlamentu

25.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré sa konajú

25.mája 2019

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Modrovka môžete zaslať

na email : obec@modrovka.sk

alebo na adresu : Obec Modrovka, č. 35, 916 35 Modrovka