V našej obci prebieha hĺbkový AUDIT

27.11.2018

V obci MODROVKA vzhľadom na skutočnosť, že dva roky neprebehol povinný audit, sme sa rozhodli vykonať hĺbkový audit v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z.. Cieľom auditu je overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a overenie hospodárenia obce podľa jeho rozpočtu.