NÁVRH ROZPOČTU 2019 k pripravovanému obecnému zastupiteľstvu /21.12.2018/

07.12.2018

NÁVRH ROZPOČTU 2019 k pripravovanému obecnému zastupiteľstvu  /21.12.2018/. V zmysle §9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. obec Modrovka zverejňuje NÁVRH rozpočtu 2019. Návrh rozpočtu obce Modrovka bude jedným s bodov obecného zastupiteľstva pripravovaného na dňa 21.12.2018 /17:00/. Presný program zastupiteľstva bude zverejnený v zákonnej lehote. Na zastupiteľstvo budú všetci občania pozvaní. Pripomienky k NÁVRHU rozpočtu na obecnom zastupiteľstve, aj pred obecným zastupiteľstvom sú priam vítané.