2 % pre MS Modrovka

28.03.2019

Vážení občania, rodičia a priatelia MŠ Modrovka,

Občianske združenie OZ MŠ Mravenisko je združením rodičov a priateľov materskej školy Modrovka. OZ podporuje chod a aktivity tejto MŠ.

Touto cestou Vás chceme požiadať o Vašu podporu formou darovania 2% z vašich daní z príjmu.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Veríme, že sa nám aj s Vašou pomocou podarí získať prostriedky na rozšírenie našich aktivít.

Vyhlásenie v prílohe