Zber oblečenia pre nadáciu ECO TEXTIL nefunguje - spoločnosť prestala vykonávať zber

14.01.2019

Nadácia ECO TEXTIL patria poľskej spoločnosti Wtórpo, prestala vykonávať zber oblečenia. Nadácia nieje dostupná a nedá sa dopátrať na vedenie, prípadne kontakt. Oblečenie v preplnených kontajneroch začalo vlhnúť a zapáchať. Medzi oblečením sa našiel aj komunálny odpad. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa obec rozhodla kontajner vyprázdniť a umiestniť ho za obecný úrad. Ak sa nadácia ozve, prípadne začne s opätovným zberom - zber obnoví aj naša obec.