Výstavba požiarnej zbrojnice pokračuje

21.11.2018

Výstavba požiarnej zbrojnice pokračuje v zmysle zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002211 prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR