Daň z nehnuteľností na rok 2019 pre tých čo nadobudli nehnuteľnosť

21.01.2019

Ak ste v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť a táto zmena bola k 1.1.2019 zapísaná na katastri nehnuteľností ste povinní podať daňové priznanie na rok 2019 na miestnom obecnom úrade, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a to najneskôr do 31.1.2019.

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

Predpísané tlačivo pre FO a PO :

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf